• Flo-Check® USB – Hydraulic Systems Analyzer

    Analizator układów hydraulicznych Flo-Check® USB wykorzystuje zestaw czujników do rejestrowania parametrów pracy układu hydraulicznego, a następnie przekazuje je do laptopa lub komputera użytkownika, gdzie zebrane parametry pracy (dwukierunkowy przepływ, ciśnienie, temperatura, moc) mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym i zapisywane do dalszych analiz. Flo-Check® USB jest idealnym narzędziem do ustawiania, diagnozowania awarii i kontrolowania układów hydraulicznych mobilnych i przemysłowych.

  • PSI Test Kits

    The PSI Test Kits (type H) are instruments to measure pressure and flow of oil and other petroleum fluids in hydraulic systems. They are available in versions for water, water-based fluids, phosphate ester fluids and air or other gases. They are very easy to install. These test kits provide direct reading of pressure and flow rate at relative insensitivity of high pressure, impurities, turbulent flow or position in a system.

  • PFM6 Digital Portable Hydraulic Tester

    The PFM6 Digital Portable Hydraulic Tester uses a set of sensors to control the operating parameters of the hydraulic system such as flow rate, pressure and temperature. Pressure can be read directly on the pressure gauge. Temperature and flow rate are displayed on the LCD. The PFM6 Tester is very handy tool for setting, diagnosing problems and controlling the mobile and industry hydraulic systems.