• Flo-Check® USB – analizator układów hydraulicznych

    Analizator układów hydraulicznych Flo-Check® USB wykorzystuje zestaw czujników do rejestrowania parametrów pracy układu hydraulicznego, a następnie przekazuje je do laptopa lub komputera użytkownika, gdzie zebrane parametry pracy (dwukierunkowy przepływ, ciśnienie, temperatura, moc) mogą być monitorowane w czasie rzeczywistym i zapisywane do dalszych analiz. Flo-Check® USB jest idealnym narzędziem do ustawiania, diagnozowania awarii i kontrolowania układów hydraulicznych mobilnych i przemysłowych.

  • Analogowe testery układów hydraulicznych

    Analogowe testery typu H do układów hydraulicznych są narzędziami do pomiaru ciśnienia i przepływu oleju i innych cieczy ropopochodnych. Występują także w wersjach do wody i cieczy na bazie wody, estrów fosforanowych, a także powietrza i innych gazów. Są bardzo proste w instalacji. Zapewniają natychmiastowy odczyt natężenia przepływu i ciśnienia przy względnej niewrażliwości na wysokie ciśnienia, zanieczyszczenia i przepływ turbulentny.

  • Analogowo – cyfrowy tester układów hydraulicznych PFM6

    Tester układów hydraulicznych PFM6 wykorzystuje zestaw czujników do kontroli parametrów pracy układu hydraulicznego, takich jak jednokierunkowy przepływ, ciśnienie, temperatura. Ciśnienie prezentowane jest bezpośrednio na manometrze. Temperatura i przepływ wyświetlane są osobno na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym. PFM6 jest bardzo poręcznym narzędziem do ustawiania, diagnozowania awarii i kontroli układów hydraulicznych mobilnych i przemysłowych.