Chłodnice oleju WHE to wymienniki ciepła pomiedzy olejem hydraulicznym, a otaczającym powietrzem. Stosuje się je głównie w instalacjach hydraulicznych samochodów ciężarowych, maszyn roboczych i pojazdów specjalnych, a także w maszynach i instalacjach przemysłowych do chłodzenia czynnika roboczego.

Maksymalna moc chłodzenia od 7 do 47 kW, dopuszczalne przepływy od 80 do 190 l/min.

Chłodnice oleju hydraulicznego serii WHE służą do obniżenia temperatury równowagi cieplnej w układach hydraulicznych. Zamiast zwiększać pojemność oleju w mocno obciążonym układzie hydraulicznym, w linii powrotnej wstawia się chłodnicę, której zadaniem jest rozproszenie nadmiaru ciepła strat wydzielającego się podczas pracy. Wyposażenie układu hydraulicznego w chłodnicę rozszerza możliwości i wydłuża czas pracy układu jednocześnie zmniejszając przestoje i koszty napraw.

Technologia

Chłodnice WHE składają się z wymiennika ciepła zwanego także promiennikiem, wentylatora z silnikiem elektrycznym, kierownicy sprawiającej, że całe powietrze przechodzące przez promiennik trafia na wentylator, łącznika temperaturowego oraz podstawy mocującej. Promiennik wykonany jest z aluminium w sposób zapewniający jak największą powierzchnię wymiany ciepła przy jednoczesnej odporności na podwyższone ciśnienie. Wyposażony jest w otwory wejściowe i wyjściowe oraz przyłącze łącznika temperatury. Łącznik ten wykonany jest z bimetalu i ma za zadanie załączenie silnika wentylatora przy odpowiednio wysokiej temperaturze medium roboczego.

Zalety

  • Własciwie dobrane materiały i elementy;
  • Niski spadek ciśnienia i duża wydajność chłodzenia;
  • Prostota obsługi;
  • Zwarta budowa i niewielka masa.

Wersje i akcesoria

Chłodnice WHE dostępne są w czterech głównych wersjach napięcia zasilającego silnik wentylatora 12V i 24V prądu stałego oraz 230V i 400V prądu zmiennego. Chłodnice wyposażone są seryjnie w łącznik temperatury załączający wentylator przy temperaturze oleju ok. 50°C. Można jednak za dopłatą wybrać łącznik o innej – wyższej lub niższej – temperaturze załączenia wentylatora.

Zamienność

Zasadniczo serię WHE można stosować jako zamienniki innych chłodnic. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie przekraczać dopuszczalnych ciśnień i przepływów. Zaznaczyć jednak trzeba, że należy brać pod uwagę przepływy występujące na spływie układu, które mogą być znacząco wyższe od przepływów w linii tłocznej zwłaszcza w przypadku szybkich ruchów powrotnych siłowników. Również moc cieplna powinna być co najmniej równa mocy chłodnicy, którą zastępuje się w układzie.

Dane techniczne chłodnic WHE20152024203020402050
Przepływ maksymalny [l/min]80130140160190
Dopuszczalne ciśnienie dynamiczne [bar]1515151515
Ciśnienie próby [bar]2525252525
Maksymalna moc cieplna [kW]714232947
Wydajność chłodzenia [kW/°C]0,07-0,130,18-0,390,23-0,420,30-0,450,48-0,69
Masa [kg]712151927