Szok termiczny

Kiedy do zimnego elementu hydraulicznego napłynie gorący olej, może się zdarzyć, ze części wewnętrzne elementu zaczną się rozszerzać cieplnie w sposób nierównomierny, a to z kolei może stać się przyczyną zatarcia współpracujacych ze sobą części.
Zjawisko to może pojawić się w sytuacji gdy jakaś część intensywnie pracującego układu hydraulicznego nie jest wykorzystywana przez dłuższy czas. Olej hydrauliczny w obciążonej części układu osiągnie temperaturę roboczą, podczas gdy nieużywany podukład pozostaje w temperaturze otoczenia. Zwłaszcza przy niższych temperaturach otoczenia nagłe pojawienie się intensywnego przepływu gorącej cieczy roboczej może spowodować uszkodzenie takich elementów jak silniki hydrauliczne oraz rozdzielacze.
W celu wyeliminowania szoku termicznego stosuje się np. płukanie obudowy silników hydraulicznych niewielkim strumieniem oleju. Gwarantuje to podobną temperaturę nieużywanego silnika hydraulicznego oraz reszty układu.
Możliwość wystąpienia szoku termicznego należy brać pod uwagę w układach na statkach, w rozległych instalacjach przemysłowych, a także podczas załączania awaryjnych agregatów hydraulicznych w zastosowaniach przemysłowych.

Hektos - Facebook