Samozapłon w siłowniku hydraulicznym

W przypadku zapowietrzonych siłowników hydraulicznych dwustronnego działania może się niekiedy zdarzyć samozapłon mieszanki oleju hydraulicznego i powietrza, wskutek czego dochodzi do uszkodzenia siłownika.
Gdy cylinder dwustronnego działania wsuwa się pod zewnętrznym obciążeniem, ilość cieczy roboczej, którą dostarcza pompa hydrauliczna może być zbyt mała w stosunku do zapotrzebowania siłownika. Wtedy podciśnienie wytworzone w komorze nadtłokowej może spowodować zassanie powietrza atmosferycznego poprzez uszczelnienie tłoczyska. Wynika to z konstrukcji uszczelnień, które są przystosowane do zatrzymywania cieczy roboczej pod wysokim ciśnieniem wewnątrz komór cylindra hydraulicznego i nie są przystosowane do sytuacji gdy w komorze panuje znaczne podciśnienie.
Zjawisko napowietrzenia cieczy roboczej prowadzi do miejscowego przegrzania, utraty smarowania, a niekiedy nawet do samozapłonu mieszaniny powietrza i oleju hydraulicznego sprężonych w kolejnym cyklu roboczym. Eksplozja przypominająca co do zasady tę z silników wysokoprężnych może uszkodzić siłownik oraz spalić uszczelnienie.
Oczywiście ryzyko tego typu zjawisk niweluje zastosowanie zaworów kontrolujących natężenie przepływu cieczy roboczej po stronie podtłokowej, co przy prawidłowym ustawieniu likwiduje całkowicie występowanie podciśnienia po stronie nadtłokowej.

Hektos - Facebook