Transformator hydrauliczny

Paralele pomiędzy obwodami elektrycznymi a układami hydraulicznymi są coraz głębsze. Firma Innas opracowała transformator hydrauliczny, który przetwarza energię hydrauliczną. Strumień wejściowy pod pewnym ciśnieniem może być przekształcony w strumień wyjściowy o dowolnym ciśnieniu z minimalnymi stratami mocy. Dzięki małym stratom energii konwersja strumienia i ciśnienia jest odwracalna, tzn. iloczyn ciśnienia i przepływu na wejściu jest równy iloczynowi przepływu i ciśnienia na wyjściu hydrotransformatora. Przekładnia hydrotransformatora (termin elektrotechniczny) czyli stosunek ciśnienia wejściowego do wyjściowego i przepływu wyjściowego do wejściowego można wybrać za pomocą obrotowego rozrządu. Zasada działania hydrotransformatora może być porównana do działania transformatora elektrycznego, w którym iloczyn prądu i napięcia pozostaje co do zasady stały.

Hektos - Facebook