Artykuły i informacje dotyczące zagadnień hydrauliki siłowej, pneumatyki i automatyki. Większość nie jest związana z ofertą grupy Hektos. Artykuły służące popularyzacji napędów hydrostatycznych, wyjaśniających działanie układów, informujących o nowościach, wydawnictwach, rozwiązaniach. Celem jest propagowanie wiedzy z zakresu hydrauliki siłowej i pneumatyki.

 

Szok termiczny

Kiedy do zimnego elementu hydraulicznego napłynie gorący olej, może się zdarzyć, ze części wewnętrzne elementu zaczną się rozszerzać cieplnie w sposób nierównomierny, a to z kolei może stać się przyczyną zatarcia współpracujacych ze sobą części.
Zjawisko to może pojawić się w sytuacji gdy jakaś część intensywnie pracującego układu hydraulicznego nie jest wykorzystywana przez dłuższy czas. Olej hydrauliczny w obciążonej części układu osiągnie temperaturę roboczą, podczas gdy nieużywany podukład pozostaje w temperaturze otoczenia. Zwłaszcza przy niższych temperaturach otoczenia nagłe pojawienie się intensywnego przepływu gorącej cieczy roboczej może spowodować uszkodzenie takich elementów jak silniki hydrauliczne oraz rozdzielacze.
W celu wyeliminowania szoku termicznego stosuje się np. płukanie obudowy silników hydraulicznych niewielkim strumieniem oleju. Gwarantuje to podobną temperaturę nieużywanego silnika hydraulicznego oraz reszty układu.
Możliwość wystąpienia szoku termicznego należy brać pod uwagę w układach na statkach, w rozległych instalacjach przemysłowych, a także podczas załączania awaryjnych agregatów hydraulicznych w zastosowaniach przemysłowych.

Samozapłon w siłowniku hydraulicznym

W przypadku zapowietrzonych siłowników hydraulicznych dwustronnego działania może się niekiedy zdarzyć samozapłon mieszanki oleju hydraulicznego i powietrza, wskutek czego dochodzi do uszkodzenia siłownika.
Gdy cylinder dwustronnego działania wsuwa się pod zewnętrznym obciążeniem, ilość cieczy roboczej, którą dostarcza pompa hydrauliczna może być zbyt mała w stosunku do zapotrzebowania siłownika. Wtedy podciśnienie wytworzone w komorze nadtłokowej może spowodować zassanie powietrza atmosferycznego poprzez uszczelnienie tłoczyska. Wynika to z konstrukcji uszczelnień, które są przystosowane do zatrzymywania cieczy roboczej pod wysokim ciśnieniem wewnątrz komór cylindra hydraulicznego i nie są przystosowane do sytuacji gdy w komorze panuje znaczne podciśnienie.
Zjawisko napowietrzenia cieczy roboczej prowadzi do miejscowego przegrzania, utraty smarowania, a niekiedy nawet do samozapłonu mieszaniny powietrza i oleju hydraulicznego sprężonych w kolejnym cyklu roboczym. Eksplozja przypominająca co do zasady tę z silników wysokoprężnych może uszkodzić siłownik oraz spalić uszczelnienie.
Oczywiście ryzyko tego typu zjawisk niweluje zastosowanie zaworów kontrolujących natężenie przepływu cieczy roboczej po stronie podtłokowej, co przy prawidłowym ustawieniu likwiduje całkowicie występowanie podciśnienia po stronie nadtłokowej.

Transformator hydrauliczny

Paralele pomiędzy obwodami elektrycznymi a układami hydraulicznymi są coraz głębsze. Firma Innas opracowała transformator hydrauliczny, który przetwarza energię hydrauliczną. Strumień wejściowy pod pewnym ciśnieniem może być przekształcony w strumień wyjściowy o dowolnym ciśnieniu z minimalnymi stratami mocy. Dzięki małym stratom energii konwersja strumienia i ciśnienia jest odwracalna, tzn. iloczyn ciśnienia i przepływu na wejściu jest równy iloczynowi przepływu i ciśnienia na wyjściu hydrotransformatora. Przekładnia hydrotransformatora (termin elektrotechniczny) czyli stosunek ciśnienia wejściowego do wyjściowego i przepływu wyjściowego do wejściowego można wybrać za pomocą obrotowego rozrządu. Zasada działania hydrotransformatora może być porównana do działania transformatora elektrycznego, w którym iloczyn prądu i napięcia pozostaje co do zasady stały.

Hektos - Facebook