Głównym zadaniem elementów przygotowania sprężonego powietrza jest usuwanie z czynnika roboczego zanieczyszczeń stałych i ciekłych, nastawiania i utrzymywania stałego ciśnienia medium oraz nasycania sprężonego powietrza mgłą olejową w celu zapewnienia poprawnej pracy elementów wykonawczych i sterujących. Wyróżniamy tu takie elementy jak: filtry, smarownice, bloki przygotowania sprężonego powietrza, regulatory i zawory ciśnień.

Zawór autoamatycznego drenażu AAD

Seria zaworów automatycznego drenażu AAD marki Winman.

Wielkość 3/8''i 1/2'', kroplówki drenażu 1/4 i 1/8''.

Maksymalne ciśnienie do 10 bar, temperatura pracy od 5 do 60°C.

 

 

Read more...

Blok dystrybuujący powietrze GA

Blok dystrybuujący sprężone powietrze serii GA marki Winman instaluje się pomiędzy zespołem filtrująco-redukcyjnym, a smarownicą. Powietrze może być rozprowadzane do smarownicy i siłowników oddzielnie od bloku.

Ciśnienie maksymalne do 9 bar, wielkości od 1/8" do 1".

Opcjonalnie dostępne są trzy rodzaje uchwytów, które współpracują z poszczególnymi organami regulacyjnymi i smarującymi.

 

Read more...

Zawór nadmiarowy GZ

Zawór nadmiarowy GZ marki Winman, to moduł ze stylowym dizajn posadający zawór bezpieczeństwa.

Trzy modele o wielkości od 1/8''do 1/2''. Ciśnienie do 10 bar, temperatura od 5 - 60°C.

Może być połączony z układem serwisowym, jeśli wyposażony jest w łącznik. Stosowany jest również jako ręczny zawór trójdrożny.

Seria GZ jest zgodna z normą OSHA standard. W zachowaniu maszyny należy usunąć nadmiar ciśnienia przez zawór ciśnienia nadwyżki. Mimowolna praca przez osoby trzecie spowoduje powstanie ciśnienie w tylnej części i nagłe uruchomienie na komputerze, takie jak w zaworze. Należy go zablokować, aby uniknąć jakiejkolwiek szkody.

Opcjonalnie zawór wyposażony jest we wsporniki i manometr.

 

Read more...

Zawór łagodnego startu GV

Seria zawór łagodnego startu GV marki Winman służy do bezpiecznego wprowadzenia powietrza do układu a także pełni działanie zabezpieczające.

Siedem rodzajów serii o wielkości od 1/8'' do 1/2''. Ciśnienie do 9 bar, temperatura pracy do 60°C.

Standarowo wyposażony w manometr w opcji dodatkowej występują wsporniki.

 

 

Read more...

GFR Filter - Regulators

GFR is the most popular series of Winman brand name filter - regulators.

Maximum pressure to 10 bar, size 1/8" through 1".

 

Read more...

AFC-BFC Air Preparation Units

The air preparation units of AFC-BFC series are a high-quality combination of filter, reduction valve, and lubricator.

The maximum pressure up to 9.5bar, the sizes of 1/8" through 1/2".

 

Read more...

Hektos - Facebook